PROMOCJA  ZNAJOMI

Dla stałych klientów – wszyscy nasi aktualni klienci, którzy polecą nasze Biuro Rachunkowe swoim znajomym tak skutecznie, że podpiszemy z nowym klientem umowę o współpracy, otrzymają od nas 3 miesiące z 30% zniżką od stawki ustalonej w umowie. Obniżka stawki nie może przekroczyć kwoty, na którą zostanie zafakturowany nowy klient w danym miesiącu.