Przy ustaleniu ceny bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

 • specyfikę prowadzonej działalności,
 • liczbę dokumentów księgowych,
 • liczbę właścicieli,
 • liczbę zatrudnionych,
 • trudność dokumentów,
 • zakres powierzonych spraw .

Przykładowe ceny niektórych usług:

 • Pełna obsługa księgowa:
  • Ryczałt (ewidencja przychodów) – od 130 zł,
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – od 130 zł,
  • Pełna księgowość – od 500 zł,
 • Usługi kadrowo-płacowe:
  • Pełna obsługa za jednego pracownika – od 60 zł,
  • Obsługa umowy zlecenie/o dzieło – od 20 zł.

Przy kompleksowej współpracy istnieje możliwość negocjacji cen.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółową wyceną naszej usługi, zapraszamy  do skorzystania z kalkulatora.

KALKULATOR – Sprawdź cenę naszych usług

Rodzaj ewidencji
Płatnik VAT
Liczba dokumentów
Liczba właścicieli
Ilość zatrudnionych na:
Umowę o dzieło
Umowę zlecenie
Umowę o pracę